Nieuwe cijfers, voortkomend uit het op 4 april 2019 gepubliceerde WoonOnderzoek Nederland, tonen aan dat 19% van de huishoudens, zo’n 1,5 miljoen woningen, last heeft van schimmelproblemen in met name huurwoningen. Het gaat vooral om huurhuizen van voor 1990.

Het WoonOnderzoek wordt om de drie jaar gehouden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de belangrijkste bron van informatie voor het woonbeleid van de verschillende eenheden. Een meerderheid van de Tweede Kamer pleitte vorig jaar al voor een actieplan om schimmelproblemen aan te pakken. Leven in een beschimmeld huis is namelijk ongezond en kan leiden tot diverse gezondheidklachten waaronder luchtweg aandoeningen.

Sandra Beckerman, SP-Tweede Kamerlid, strijdt al geruime tijd voor aanpak van schimmelproblemen en wil dat minister Kasja Ollongren snel in actie komt nu de nieuwe cijfers bekend zijn. Woningcorporaties moeten de opdracht krijgen om de aangetaste (oudere) woningen in te gaan en een gericht plan van aanpak te maken. Veelal worden de bewoners nu nog aangesproken op bewonersgedrag en dat de oplossing gezocht dient te worden in meer stoken en beter ventileren, echter, zo eenvoudig is het vaak niet.