Werkplek

onderzoek

Fysieke overbelasting is nog steeds een veel voorkomende oorzaak van gezondheidsklachten. Vaak is het een combinatie van factoren; een langdurig verkeerde werkhouding, repeterend werk, tillen of juist door veel kracht te zetten. De gevolgen van deze overbelasting uiten zich vooral in klachten aan het bewegingsapparaat met mogelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een analyse van de werksituatie als geheel kan zinvol zijn als middel om de werkplek te optimaliseren. Een werkplekonderzoek kan zowel plaatsvinden voor een enkel individu als voor een groep werknemers met ongeveer dezelfde taken en bestaat meestal uit analyse van:

  • de ergonomie van de werkplek
  • de werkplekopstelling
  • de fysieke en mentale belasting die gevraagd wordt door de uit te voeren werkzaamheden
  • de fysieke en mentale belastbaarheid van de werknemer.

Een aanvulling op de werkplekanalyse vormt een enquête afgenomen bij de werknemer(s) om zo eventuele verdere knelpunten op te sporen.

Voor een geheel vrijblijvende offerte voor een werkplek onderzoek binnen uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl