Basistoetsing

binnenklimaat

Wilt u op korte termijn de huidige status van het binnenklimaat van uw werkvloer in beeld hebben zónder een uitgebreide duurmeting uit te laten voeren? Dat kan nu. Freemont heeft hiervoor de basistoetsing binnenklimaat ontwikkeld. Deze toetsing bestaat uit het registreren van de drie belangrijkste fysische parameters, te weten de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de luchtverversing. Genoemde drie elementen zijn van groot belang voor een prettig werkklimaat in (gesloten) ruimten. Een significante afwijking van de klimaatomstandigheden kan voor veel persoonlijke overlast zorgen, indien men relatief lang in betrokken werkruimten verblijft.

De basistoetsing is een momentopname en wordt gecomplementeerd met een visuele inspectie van het luchtbehandelingsysteem (indien aanwezig). De metingen worden vanzelfsprekend uitgevoerd met professionele en gekalibreerde testapparatuur. De meetresultaten en onze bevindingen worden u aangeboden in een rapportage, geïnterpreteerd conform de op dit gebied geldende (NEN) richtlijnen en voorzien van eventuele aanbevelingen en/of aanpassingen.

Na deze toetsing heeft u een goede indruk van de huidige status van het binnenmilieu in uw gebouw, bent u in staat te anticiperen op klachten, vragen, opmerkingen e.d. van gebouwbewoners én kunt u gericht aan de slag met de geadviseerde verbeterpunten om zo tot een gezonde en aangename werkomgeving te komen.

Voor een geheel vrijblijvende offerte voor de basistoetsing binnenklimaat in uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl