Luchtbehandeling

Systemen

Slecht werkende, niet goed of onregelmatig onderhouden en vervuilde luchtbehandelingsystemen kunnen gezondheidsproblemen opleveren. Tijdens ons onderzoek wordt de inwendige status van luchtbehandelingkasten en luchtkanalen in kaart gebracht. Dit kan zowel via visuele inspecties plaatsvinden dan wel met behulp van een camera of endoscoop. Op basis van de verkregen informatie kunnen wij een advies uitbrengen over mogelijke aanpassingen of verbeteringen, dan wel een reinigingsadvies voorstellen.

Freemont beschikt tevens over een onderzoekmethode waarbij op basis van continuïteit de samenstelling en de toename van de stofzijdige vervuiling in het luchtbehandelingsysteem wordt gemeten (zie foto). Er wordt gekeken naar de aard en samenstelling van de aanwezige vervuiling over een langere periode. Dit gebeurt door het microscopisch analyseren van de uitgenomen stoffilters (zie foto’s).

Luchtbehandelingsystemen vervuilen na verloop van tijd waarbij behalve stof ook allerlei micro-organismen en slijtage producten achterblijven in het systeem, met als gevolg een mogelijke aantasting van de binnenlucht. Schone lucht is van groot belang voor de gezondheid van de gebouwgebruikers. Vaak is contact met micro-organismen en stofdeeltjes, die in de lucht worden aangetroffen, de oorzaak van klachten en/of gezondheidsproblemen.

Interesse? Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemondbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl