spoed roetonderzoek

Na brand is het van groot belang dat Freemont snel anticipeert op gevraagde roetschade onderzoeken. Een 24-uurs bereikbaarheid voor onze opdrachtgevers bij deze calamiteiten is voor ons vanzelfsprekend. Om stagnatie in voortgangsprocessen te minimaliseren proberen wij zo veel mogelijk het onderzoekstraject vrijwel direct op te starten middels een spoed roetonderzoek.

Door middel van een Quickscan roetinventarisatie wordt er steekproefsgewijs monstername verricht. Middels het uiteenzetten van analyseresultaten op plattegronden ontstaat er in een kort tijdbestek een duidelijk beeld van het roetverspreidingsgebied zodat een plan van aanpak snel gerealiseerd kan worden en stagnatie van het bedrijfsproces zal worden geminimaliseerd. Freemont heeft een mobiel lab in gebruik genomen. Hiermee zijn wij in staat de genomen monstermaterialen op locatie te (voor)analyseren om nog sneller te anticiperen bij het uitvoeren van een Quickscan.

Vragen? Interesse? Neem gerust contact met ons op via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl