Stof

onderzoek

Waarom een stof onderzoek? Stof kan aanleiding geven tot binnenmilieu problemen. Hoge stofconcentraties, verstoring van de fysische factoren, waaronder temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtsnelheid dragen, evenals problemen met licht en verlichting, trillingen, straling en geluidsoverlast, wezenlijk bij tot de versterking van de binnenmilieuproblematiek.

Stof kan voor verplaatsing van muffe en stinkende geuren zorgen en vormt een uitstekende voedingsbodem voor microbiologische vervuiling (schimmels, gisten en bacteriën). Verspreiding van genoemde vervuilingen middels luchtstromingen door een pand is hierdoor niet ondenkbaar. Ook kan een hoge stofzijdige belasting in gevoelige omgevingen zoals server- en computerruimten storingen en/of een verhoogde thermische belasting veroorzaken. Kort samen gevat mag worden gesteld dat stof een belangrijke invloed heeft op het binnenklimaat en de oorzaak kan zijn van veel problemen.

Met behulp van hiertoe geschikte apparatuur kan de hoeveelheid zwevende stof in de ruimtelucht worden bepaald. Door middel van veegmonsters worden oppervlakken bemonsterd voor labanalyse naar aard en samenstelling van de vervuiling. De meetuitslagen worden geïnterpreteerd conform de op dit gebied geldende (wettelijke) richtlijnen. Voor een geheel vrijblijvende offerte voor een stofonderzoek binnen uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl