Roetschade

onderzoek

Is er brand geweest in uw pand of in een pand in uw omgeving en heeft u daarvan de roet- en stankgevolgen via bijv. de inlaat van uw luchtbehandelingsysteem in uw woon- of werkomgeving binnengehaald? Of is er sprake van langdurig aanhoudende stankklachten ten gevolge van brand in een aangrenzend object? Laat een roetschade onderzoek uitvoeren!
Gevolg Brandschade

Roet kan voor het oog onbereikbare ruimten (o.a. scheidingswanden, spouwmuren, holle ruimten boven verlaagde plafonds, kruipruimten) vervuilen en op deze wijze een negatieve bijdrage leveren aan een woon- en/of werksituatie. Roet kan (gezondheids)klachten met zich mee brengen en kan tevens problemen geven met elektrische apparatuur en elektronica.De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij blootstelling aan roet of aan roetdampen, zijn irritatie van ogen, neus en keel, ademhalingsproblemen, hoofdpijn en hoesten. Als gevolg van bluswater is de kans op schimmelvervuiling groot met als mogelijk gevolg gezondheidsklachten.

Bij een onderzoek naar roetvervuiling wordt vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, zich roetdeeltjes hebben kunnen verspreiden in ruimten of luchtbehandelingsystemen. Dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd middels het op locatie nemen van zg. veegmonsters welke vervolgens in het laboratorium microscopisch geanalyseerd worden op roetcontaminatie. Aanvullend op de microscopische analyses kunnen geuronderzoeken (olfactorisch onderzoek) worden toegepast op o.a. meegenomen isolatiematerialen. De verkregen onderzoeksresultaten worden standaard vastgelegd in een uitgebreide rapportage voorzien van plattegronden en/of foto’s van monsternamelocaties alsmede beelden van de microscopisch geanalyseerde samplematerialen.

Poreuze materialen, zoals plafondplaten, onbehandeld hout en isolatieplaten, nemen geurbestanddelen op die ontstaan bij een brand. Vervanging en/of reiniging is vaak noodzakelijk omdat temperatuurstijgingen uitdampingprocessen bevorderen waardoor de penetrante brandgeur plotseling, bijv. in de zomer, weer waargenomen kan worden. Om de belasting van roetdeeltjes en/of gassen in de ruimtelucht inzichtelijk te maken kunnen roet luchtmetingen tevens onderdeel zijn van een roetschade onderzoek. Na de roetsaneringswerkzaamheden kunt u Freemont BV ook inschakelen voor opleveringen na reiniging.

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl