Controle na roetsanering

Aanvullend op een roetschade onderzoek kan een onafhankelijke kwaliteitscontrole op uitgevoerde reinigings- en reconditioneringswerkzaamheden na een geleden brandschade wenselijk zijn. Controle na roetsanering wordt regelmatig door Freemont uitgevoerd in met name de Food sector waar een verhoogd risico bestaat op recalls en aantasting van producten. Maar ook in omgevingen met fijn-elektronica of in scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen is het van groot belang er zeker van te zijn dat er sprake is van een roetvrij binnenklimaat.

Tijdens een oplevering worden steekproefsgewijs veegmonsters genomen van bijv. gereinigde productielijnen en producten ter microscopische analyse van mogelijke rest roetvervuiling. Een visuele inspectie van de gereinigde delen completeert de oplevering.

De laboratorium- en opleveringsresultaten worden opgenomen in een uitgebreide rapportage, waar mogelijk voorzien van foto’s.

Vragen? Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl