Microbiologisch

onderzoek

Lucht- en oppervlakte metingen

Freemont verzorgt onderzoeken waarbij zowel de ruimtelucht als oppervlakken onderzocht worden op concentraties schimmels, gisten en bacteriën. We voeren metingen uit in o.a. kantoorruimten, luchtbehandelingsystemen, scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen om met name de luchtkwaliteit te blijven monitoren. Afgezien van duidelijke aantastingen op oppervlakken zijn schimmel- en bacteriële vervuilingen vaak nauwelijks met het blote oog waar te nemen maar kunnen het binnenklimaat en de gezondheid wel degelijk negatief beïnvloeden.

Behandeling laboratorium

Het genomen monstermateriaal wordt in een geaccrediteerd laboratorium op kweek gezet en gedetermineerd. Op analysecertificaten worden naast de hoeveelheid aangetroffen kolonie vormende eenheden schimmels, gisten en bacteriën, eveneens de gevonden soorten (indien mogelijk) vermeld. Heersende gezondheidsklachten van medewerkers of bewoners kunnen aan de hand van de geanalyseerde soorten regelmatig worden verklaard.

De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd conform de geldende richtlijnen van microbiologische agentia in het binnenklimaat en verwoord in een rapportage. Indien nodig en desgewenst brengen wij advies uit over de te nemen reinigings- en verbeteracties.

Interesse? Vragen? U kunt contact met ons opnemen via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl