Binnenklimaat

onderzoek

Waarom een binnenklimaat onderzoek? De kwaliteit van de lucht in de werkomgeving is van groot belang voor de gezondheid en het algeheel welbevinden van medewerkers. Er bestaat een wankel evenwicht tussen de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtverversing. Deze drie elementen zijn van essentieel belang voor een prettig werkklimaat in (gesloten) ruimten. Een significante afwijking van de norm kan voor veel persoonlijke overlast zorgen indien men relatief lang in betrokken werkruimten verblijft. Denk hierbij aan hoofdpijn, droge ogen, irritaties aan de luchtwegen en een ‘bedompte’ lucht ervaren. Een hoger ziekteverzuim op de afdeling is niet zelden het gevolg.
Om de huidige status van het binnenmilieu in kaart te brengen adviseren wij vrijwel altijd te starten met het continue meten van de temperatuur, de relatieve vochtigheid en het CO2 gehalte op een aantal verschillende, afhankelijk van het kantoorvloeroppervlak, werkplekken. Door het minimaal 7 dagen registreren van de parameters ontstaat er een duidelijk beeld van het binnenklimaat gedurende de werkdagen. Eventuele afwijkingen kunnen vervolgens nader onderzocht worden en meegenomen worden in het adviestraject indien gewenst.

Naast het opstellen van de meetinstrumenten vindt er altijd een visuele rondgang over de kantoorvloeren plaats waarbij er o.a. wordt gekeken naar de positionering en werking van de aanwezige luchttoe- en afvoerpunten (indien van toepassing), vaak met behulp van eenvoudige rookproeven. Tijdens dezelfde rondgang gaat er ook aandacht uit naar de opstellingen en grootte van de werkplekken, gebruik van zonweringen, instellingen van klimaatkastjes, aanwezigheid van printers op de werkplek e.d.

De meet- en onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd conform de geldende (NEN) richtlijnen op dit gebied en opgenomen in een uitgebreide, begrijpelijke rapportage, zoveel mogelijk voorzien van beeldmateriaal en wordt op locatie met de opdrachtgever besproken om direct eventuele vragen te kunnen beantwoorden en zaken toe te lichten.

Voor een geheel vrijblijvende offerte voor een binnenklimaatonderzoek in uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl