Zo’n 80 waterzuiveringsinstallaties in Nederland geven een verhoogd risico op verspreiding van de bacterie Legionella, waardoor mensen ziek kunnen worden, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat om installaties voor de zuivering van industrieel afvalwater en rioolwater.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zouden de betreffende zuiveringsinstallaties maatregelen moeten nemen om verspreiding te voorkomen. Legionellabacteriën kunnen o.a. ernstige longontsteking veroorzaken. In 2018 waren er bijna 600 patiënten met longontsteking door Legionella in Nederland, twee keer zoveel vergeleken met vijf jaar eerder. De afgelopen jaren is een aantal patiënten ziek geworden door het inademen van Legionellabacteriën die waarschijnlijk uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen aldus het RIVM. In totaal zijn er 709 waterzuiveringsinstallaties onderzocht. Installaties met het grootste risico op verspreiding van Legionella hebben onder meer een biologisch zuiveringsproces en, voor bacteriën, voedselrijk afvalwater. De temperatuur van het afvalwater ligt bij deze risicovolle installaties tussen de 30 en 38 graden Celsius. Het RIVM adviseert o.a. dat bepaalde waterbassins van installaties, die nu open zijn, afgedekt worden. Er is verder onderzoek nodig om te bepalen welke permanente aanpassingen verspreiding van Legionella kunnen tegengaan.