Nederlanders hebben jaarlijks met bijna 2000 schouwbranden af te rekenen. Verrassend genoeg zijn ze niet wettelijk verplicht om hun schoorsteen regelmatig te laten vegen. Dat heeft vaak zware gevolgen. Zonder een wettelijke verplichting om schoorstenen regelmatig te reinigen betekent dat meteen ook dat de vaak zware gevolgen van zo een brand lang niet altijd door de verzekeringen worden vergoed. Nederlanders die last kregen van een schoorsteenbrand hebben hun lesje wel geleerd. Meer en meer Nederlanders laten hun schoorsteen professioneel reinigen of doen dit zelf. Laat je schoorsteen vegen door een professionele schoorsteenveger die ook is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Zo weet je dat een schoorsteenveger een officiële opleiding kreeg.

Schade voorkomen met een professionele schoorsteenveger

Met het inschakelen van een professionele schoorsteenveger kun je aantonen dat je alles deed om een eventuele schoorsteenbrand te voorkomen. In dat geval kan de verzekering weinig anders dan de opgelopen schade te vergoeden. Een schoorsteenbrand ontstaat meestal bij het verwarmen met een kachel of open haard waarbij roet en- of rookdeeltjes de schoorsteen in worden geblazen. Deze vormen al vlug een dikke smurrie die makkelijk brand. Dat kun je makkelijk voorkomen door jaarlijks je schoorsteen professioneel te laten reinigen. Woon je in Tilburg en wil je niet zélf opdraaien voor de schade die een eventuele schoorsteenbrand veroorzaakt? Met een schoorsteenveger in Tilburg loopt u minder brandgevaar.

Is zelf je schoorsteen vegen een optie?

Omdat Nederland schoorsteenvegen niet verplicht kun je deze klus zelf uitvoeren. Nadeel hiervan is dat je bij een eventuele schoorsteenbrand je verzekeraar geen bewijs kunt voorleggen dat je schoorsteen regelmatig werd gekuist. Die zekerheid heb je wel met een professionele schoorsteenveger. Die levert namelijk een veegbewijs af waarin staat dat je regelmatig je schoorsteen laat onderhouden zoals het hoort.

Professioneel schoorsteen vegen met abonnement

Als je kiest voor een professionele reiniging van je schoorsteen laat je dat best jaarlijks doen, bij voorkeur na de winter. In alle regio’s vind je zeker een schoorsteenveger. Velen werken met een jaarabonnement.  Dat is vaak niet alleen voordeliger. Met een abonnement ben je altijd zeker dat je schoorsteen tijdig wordt geveegd zonder je een afspraak moet maken.

Wat doen bij een schoorsteenbrand?

Werd je toch slachtoffer van een vervelende schoorsteenbrand? Beperk dan zoveel mogelijk de schade door in afwachting van de komst van de brandweer, onmiddellijk zelf te starten met het blussen van het brandje. Dat doe je best met zand, zout of met  soda. Gebruik voor het blussen van een schoorsteenbrand nooit water. Dat veroorzaakt stoom waardoor druk ontstaat. Zo kun je schoorsteen barsten of zelfs exploderen.

Verzekering

Om aanspraak te maken op een vergoeding van je verzekeraar maak je best foto’s van de brand. Die voeg je dan samen met een dubbel van de laatste factuur van de schoorsteenveger bij het verplicht in te vullen schadeformulier invullen. Het is verstandig om zelf ook alvast wat foto’s te maken en deze toe te voegen samen met een kopie van de laatste factuur van de schoorsteenveger.