Luchtverontreiniging is door de jaren heen een steeds groter wordend probleem geworden. De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Niet alleen zijn er steeds meer mensen op onze planeet bijgekomen, daarnaast zijn ook de noden van deze mensen aanzienlijk toegenomen. Het gevolg is een aanzienlijk hogere productie, maar bijvoorbeeld ook het talrijker gebruik van de auto en andere (schadelijke) transportmiddelen. Dit gezegd hebbende is luchtverontreiniging een zeer belangrijk iets om bij stil te blijven staan. Het kan namelijk een enorme impact hebben op het leven en de gezondheid van ons mensen. Wilt u ook graag meer te weten komen over luchtvervuiling en dan vooral hoe deze precies kan ontstaan? In dat geval bent u daarvoor hier op deze pagina aan het juiste adres!

Luchtverontreiniging door de mens

In eerste instantie zijn er de zogenaamde “menselijke bronnen” die aan de basis liggen van luchtverontreiniging. We onderschatten als mensen vaak welke invloed wij kunnen hebben op de hoeveelheid aan luchtvervuiling waarvan sprake is. Door enkele zaken anders aan te pakken, maar ook door bijvoorbeeld de samenstelling van verschillende producten te veranderen is het zomaar mogelijk om de luchtverontreiniging aanzienlijk te verminderen. In ieder geval, enkele belangrijke menselijke bronnen op vlak van luchtverontreiniging zijn de volgende:

  • Stof en chemicaliën welke afkomstig zijn uit de landbouw;
  • Allerhande industrieën, fabrieken en zelfs elektriciteitscentrales;
  • Verbrandingsmotoren, onder meer door de totstandkoming van fijn stof;
  • De verbrandingsovens;
  • Oplosmiddelen welke zijn terug te vinden in bijvoorbeeld verf;
  • Gevaarlijke gassen die worden gebruikt in met name spuitbussen.

Buiten bovenstaande menselijke bronnen is het ook algemeen bekend dat de manier waarop we ons huis verwarmen kan bijdragen aan een sterke luchtverontreiniging. Dit geldt overigens niet alleen voor de vaak besproken houtkachels en open haarden. Wist u bijvoorbeeld dat ook pelletkachels luchtverontreiniging in de hand kunnen werken?

Natuurlijke bronnen op vlak van luchtverontreiniging

Niet alleen de menselijke bronnen vormen een probleem voor de luchtkwaliteit in ons land en andere landen. Buiten de menselijke bronnen zijn er namelijk ook nog de natuurlijke bronnen die hier mee van aan de basis liggen. Het is algemeen bekend dat bijvoorbeeld vulkanen en de rook van bosbranden zeer schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit. Dergelijke natuurverschijnselen komen in onze landen gelukkig maar weinig voor. Dit gezegd hebbende betekent dit in het geheel niet dat er geen andere natuurlijke bronnen een negatieve impact hebben op onze luchtkwaliteit, integendeel. Denk hierbij dan ook maar even aan de volgende:

  • Huisstofmijt (inclusief haar allergenen zoals bijvoorbeeld de uitwerpselen);
  • Stof, bijvoorbeeld door het verschijnen van stofstormen in droge gebieden;
  • Gassen waaronder bijvoorbeeld het bekende methaangas.

Daar waar de menselijke bronnen die (mee) aan de oorzaak liggen van luchtverontreiniging in principe vrij eenvoudig aan te pakken zijn geldt dat niet voor de natuurlijke bronnen. Van methaan is bijvoorbeeld bekend dat ze onder meer talrijk aanwezig is in het darmstelsel van vee. Voor bosbranden geldt dan weer dat we kunnen proberen om deze zoveel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk in te dijken, maar dat, dat lang niet altijd mogelijk is. De bosbranden in met name Australië zijn hier het jammerlijke bewijs van.

Wilt u meer te weten komen over een schoon en gezond klimaat in Nederland? Kijk dan bij Milieu en Klimaat van TNO.