Hoe reduceer je als organisatie de besmettingskans van het coronavirus? Met het herinrichten van kantooromgevingen moet je bijvoorbeeld rekening houden met het aantal vierkante meters rondom een werkplek. Maar hoe zit het met de gangpaden en de vergaderruimte? Voor de ergonomische eisen voor de oppervlakte en de inrichting, kan de nieuwe NEN-Spec 2 Ergonomie uitkomst bieden. Dit document is gebaseerd op NEN 1824:2010 en heeft als doel het reduceren van de besmettingskans door COVID-19, zowel direct door mens-menscontact als indirect door mens-omgevingscontact en kan gezien worden als een tijdelijke aanvulling op deze norm om invulling te geven aan de COVID-19 maatregelen.

De NEN-Spec 2 Ergonomie heeft geen bindend karakter. Maar op grond van de Arbowet heeft de werkgever wel een zorgplicht die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen er gelden en moeten zich houden aan de regels die opgesteld zijn.