Quickscan inventarisatie roetvervuiling

 

Freemont verzorgt al jaren roetonderzoeken na brand waarbij zowel zichtbare als onzichtbare rook- en roetvervuiling in kaart wordt gebracht.
De laatste tijd constateren we een toename in de vraag naar het in grote lijnen in kaart brengen van een mogelijke roetvervuiling in een zo kort mogelijk tijdsbestek.
Denk hierbij met name aan bedrijven in de productie en detailhandel waarbij ‘elke minuut stil blijven staan’ veel geld kost.
Om op deze vraag in te spelen heeft Freemont de zg. ‘quickscan inventarisatie roetvervuiling’ ontwikkeld. Gedurende deze quickscan worden er steekproefsgewijs roetmonsters genomen en zoveel mogelijk op de schadelocatie geanalyseerd. Aan de hand van de analyseresultaten en de visuele inspecties ontstaat op deze manier in een kort tijdsbestek een indicatie van het roetverspreidingsgebied en kunnen er vrijwel direct vervolgstappen worden genomen in het reconditioneringstraject.
In plaats van de gebruikelijke uitgebreide rapportage is er bij de quickscan sprake van een uiteenzetting van de onderzoeksresultaten middels plattegronden met in kleuren weergegeven de aangetroffen percentages roetvervuiling.
In één oogopslag zijn de resultaten voor alle betrokken experts en partijen inzichtelijk.

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl