Regelmatig signaleren we dat het onderhoud van vetafzuigkanalen in horecakeukens te wensen overlaat. Naast het hygiënische aspect kan de laag vervuiling een uitstekende groeibodem voor schimmels en bacteriën vormen én bestaat een verhoogd risico op brandgevaar, met enkele recent in de media genoemde branden in horecapanden en bovengelegen woningen als voorbeeld. In Nederland is er vooralsnog geen wettelijke normering omtrent vervuiling in vetkanalen, wel stellen veel Nederlandse verzekeraars dat er sprake dient te zijn van een jaarlijkse onderhoudsplicht.

In Engeland is men verder op dit gebied en wordt de richtlijn TR19 in horecagelegenheden gehanteerd (internal cleanliness of ventilation systems) waarin o.a. duidelijk de toegestane mate van vervuiling en meetmethodiek zijn vastgelegd. Helder voor zowel de ondernemer als de verzekeringsmaatschappij.

Freemont ondersteunt het belang van een dergelijke richtlijn c.q. keurmerk vanuit ons binnenklimaat werkveld en praktijkervaring en toetst reeds conform deze Engelse en waarschijnlijk toekomstige Europese richtlijn. Als onafhankelijk adviesbureau verzorgt Freemont conform een gedegen protocol metingen in de vetafzuigkanalen van horecakeukens waarna advies wordt uitgebracht over de noodzaak tot het al dan niet overgaan tot reiniging van de kanalen.

Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden via 085-8769622 of info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl