ISO 9001:2015 TÜV certificering behaald!

 

december 2016

Trots kunnen wij u melden dat ons adviesbureau Freemont BV, na het behalen van de ISO 9001:2008 certificering in 2014, nu ook voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen in de nieuwe norm ISO 9001:2015! We hebben kunnen aantonen te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied ‘het uitvoeren en rapporteren van binnenmilieu en roetpenetratieonderzoeken’.

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl