Introductie mobiel lab

 

Freemont heeft het mobiel lab in gebruik genomen. Hiermee zijn wij in staat nog sneller te anticiperen bij het uitvoeren van een Quickscan roetschade inventarisatie.

Bij de Quickscan roetinventarisatie wordt er steekproefsgewijs monstername verricht, en kunnen wij het genomen samplemateriaal direct op locatie microscopisch (voor)analyseren. Middels het uiteenzetten van analyseresultaten op plattegronden ontstaat er in een kort tijdbestek een duidelijk beeld van het roetverspreidingsgebied zodat een plan van aanpak snel gerealiseerd kan worden en stagnatie van het bedrijfsproces zal worden geminimaliseerd.

 

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl