Freemont gastspreker op schimmelseminar

 

Op 30 maart jl. waren wij aanwezig op een door Trition en Dolmans georganiseerd schimmelseminar in de hoedanigheid van gastspreker. Met de genodigden (woningcorporaties) werd van gedachten gewisseld over de relatie tussen bewonersgedrag en schimmelvervuiling in woningen. Tijdens deze middag leverde Freemont haar bijdrage door te informeren over onderzoeksmethodieken om schimmelvervuilingen te detecteren, over laboratoriumbehandeling van samplematerialen en over de verschillende soorten voorkomende microbiologische agentia in het binnenklimaat en de mogelijke gezondheidsklachten als gevolg van te hoge concentraties. Tot slot was er gelegenheid om met elkaar praktijksituaties te bespreken en mee te denken. Een geslaagde informatieve bijeenkomst!

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl